Dansk Fjernvarme: Landsmøde

Dansk Fjernvarme er fjernvarmens brancheorganisation og dækker 99 % af fjernvarmeproduktionen i Danmark. Hvert efterår afholdes årets Landsmøde, som er Dansk Fjernvarmes største event på hele året. Landsmødet tiltrækker flest medlemmer, men besøges også af rigtig mange andre aktører i forsyningsbranchen. Deltagerantallet ligger som regel lidt over 2000 deltagere. Her får deltagerne den nyeste viden inden for branchen med et nyt tema hvert år inden for fjernvarme og energi. Der er altid en eller flere ministre på programmet med inspirerende indlæg, og i 2017 var det energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt samt skatteminister Karsten Lauritzen. Derudover er der borgmestre og kommunaldirektører repræsenteret, samt forskellige spændende indlægsholdere, som i år bestyrelsesformand for Concito Connie Hedegaard.

Digitalisering af programmet med en event-app

Dansk Fjernvarme brugte for første gang en event-app (ConferenceCommunicator) til deres landsmøde i oktober 2017, og fortsætter brugen til deres årligt tilbagevendende landsmøder, som afholdes i Aalborg Kongres & Kultur Center.

Ønsket var at kunne præsentere programmet og praktisk information digitalt fremfor at sende et stort trykt program med posten, som tidligere gjort. Udover programmet, blev udstillerne præsenteret. 

"Vi ville til årets landsmøde i 2017 tilbyde noget andet end et trykt program. Vi har mange politikere med i programmet og på grund af deres travle kalendere kan der forekomme en del ændringer til programmet. Derfor var det vigtigt for os at kunne præsentere programmet digitalt, hvor vi kunne foretage lynhurtige ændringer. Hele fredagens program blev i år ændret torsdag aften, dagen før programmet. Så der kom app´en virkelig til sin ret", siger Kommunikationskonsulent Simone Mørup Kristiansen.

 

Aktivering af deltagerne med brug af online spørgsmål

Endvidere ønskede Dansk Fjernvarme at kunne involvere og aktivere deltagerne i den store landsmødesal. Her brugte de onlinespørgsmål via app´en, således at deltagerne stillede spørgsmål i app´en, som ordstyreren kunne vise på storskærm og derefter lade indlægsholderne besvare. Der blev stillet 59 spørgsmål via app´en af 39 unikke deltagere. 

"Udover at vise programmet, ønskede vi også at kunne aktivere deltagerne med online spørgsmål, da vi generelt oplever, at det kan være svært for deltagerne at stille de spørgsmål de sidder med – når man er i så stor en sal med 1300 tilhørere. Vi oplevede en meget større spørgelyst ved at deltagerne kunne stille spørgsmål via app´en, og derfor er app´en oplagt at bruge til at involvere deltagerne noget mere", siger Simone Mørup Kristiansen.

 

Flittig brug af event-app´en og nyttig indsigt i deltagernes brug

80 % af deltagerne downloadede app´en, og statistikken viste, at indholdet blev flittigt læst. Dansk Fjernvarme brugte også ConferenceCommunicator ankomstregistrering, både til at registrere alle ankomne deltagere, samt at registrere deltagernes adgang til frokost. 

"Vi er positivt overrasket over, at så mange deltagere (80 %) har downloadet app´en, når det nu er første gang, vi brugte den. Der er mange, der har udtrykt glæde ved at bruge app´en, mens der selvfølgelig også har været nogle, som gerne vil have det trykte program tilbage. Vores deltagere skal lige vænne sig til at bruge en app og jeg er sikker på, at de bliver endnu mere glade for den næste år. Vi er glade for, at man via app´en kan trække statistik, både på brugen af app´en, samt på antal registrerede ankomne i de forskellige tidsperioder. Det gør det lettere for os at planlægge programmet næste gang", siger Simone Mørup Kristiansen fra Dansk Fjernvarme.


 

SortKaffe reagerer hurtigt på vores forespørgsler og input

"Vi oplever SortKaffe som en leverandør, der reagerer hurtigt på vores forespørgsler og input. Det gør det let for os at komme hurtigt videre, hvilket er meget vigtigt for os og for planlægningen af landsmødet", siger Simone Mørup Kristiansen. 

Landsmødet