Hvad siger vores kunder om ConferenceCommunicator og om os?

Det er selvfølgelig vigtigt, at vores kunder er glade for ConferenceCommunicator eventplatform, og ligeså vigtigt, at de er tilfredse med vores services. Da såvel teknik som service hjælper dem med at planlægge og holde gode events.

Vi er derfor utrolig glade for vores kunders feedback og udtalelser. Samt deres lyst til at bidrage med cases, som eksempler på hvordan, de bruger ConferenceCommunicator til deres events.

Hør hvad Kursuslex siger om samarbejdet

Hør hvad tidligere Direktør Olina Jægergaard fra Kursuslex siger om samarbejdet med os.

Olina fremhæver blandt andet, at vi er gode til at gøre teknologi letforståeligt for dem, som ikke er tekniske som sådan. Samt at vi lytter til deres behov og har videreudviklet på eventplatformen til fælles glæde.

Vi har samarbejdet med Kursuslex siden 2021, hvor de bruger vores eventplatform til Møde & Eventmessen og Møde & Eventdagen.

Se casen her

Hør hvad Dansk Fjernvarme siger om samarbejdet

Hør hvad Seniorkonsulent Taja Adelie Lindby Skak fra Dansk Fjernvarme siger om samarbejdet med os. 

Taja fremhæver særligt den gode sparring og gode relation. Samt at event app´en er brugervenlig og bliver flittigt brugt af deres deltagere og udstillere med 93% download.

Vi har siden 2017 samarbejdet med Dansk Fjernvarme og Fjernvarmens Informationsfond om ConferenceCommunicator til deres årlige Landsmøder. 

Se casen her

Se mere her

Få inspiration til brug af ConferenceCommunicator fra et udpluk af vores kundecases 

Kursuslex bruger ConferenceCommunicator til Møde & Eventmessen og Møde & Eventdagen

Kursuslex har siden 1997 holdt Møde & Eventmessen, som afholdes hvert år i København. Den er en af Nordens største messer for møde- og eventplanlæggere med ca. 200 udstillere og flere end 1000 professionelle møde - og eventplanlæggere.

Messen indeholder en omfattende udstilling med blandt andet leverandører indenfor hotel – og konferencesteder, eventbureauer, teambuilding og registreringssystemer og event apps. Messen tilbyder også gæsterne flere inspirerende foredrag fra både personer inden for faglig og personlig udvikling. Samt workshops med forskellige aktører inden for eventbranchen. 

Kursuslex holder også Møde & Eventdagen, en ligende men mindre messe, i Aarhus for at give mulighed for, at deltagere fra den østlige side af Danmark kan møde de mange udstillere. Attendwise er selv udstiller til begge messer og har været det i mange år. 

Siden 2021 har Attendwise samarbejdet med Kursuslex om at levere ConferenceCommunicator eventplatform til håndtering af Møde & Eventmessen i København, samt Møde & Eventdagen i Aarhus. Med ConferenceCommunicator indhenter Kursuslex registreringer og udskriver navneskilte onsite. Samt kommunikerer om messerne via event app´en og tilbyder udstillere at bruge Lead App Scanner til indsamling af leads.   

 

Kursuslex godkender registreringerne med Tilmeldingssystemet

For Kursuslex er det vigtigt at de i registreringsprocessen af nye messegæster kan godkende eller pænt afvise dem. Det er for at sikre, at det er relevante messegæster, der kommer til Møde & Eventmessen. 

Messegæsterne reserverer en plads, når de registrerer sig. Kursuslex kigger registreringerne igennem på deltagerlisten, hvorfra de hurtigt danner sig et overblik, og enten godkender (tilmelder) eller afviser anmodningerne.

De tilmelder eller afviser flere på en gang via det hurtige overblik systemet giver dem, og sender e-mails med bekræftelse til alle dem, de godkender. Samt e-mails med pæn afvisning til dem, de ikke godkender. 

Kursuslex inviterer ”kendte” messegæster med invitationsmails

Da mange af Kursuslex´messegæster kommer igen år efter år gør Kursuslex brug af ConferenceCommunicator invitationssystem. De udsender en e-mailinvitation med information om messen og med et direkte link til gæsternes tilmelding med præudfyldte stamdata.

De inviterede messegæster skal blot udfylde resten af tilmeldingsfelterne og tilmelde sig, hvorefter de automatisk modtager en bekræftelsesmail.

Via ConferenceCommunicator beskedsystem kan Kursuslex let sortere i hvem, de udsender e-mails til. Herved udsender de selvfølgelig kun en venlig reminder til dem, som endnu ikke har tilmeldt sig.

Hvad er Kursuslex særligt glade for ved samarbejdet?

Det som Kursuslex specielt fremhæver ved vores samarbejde er, at vi yder god support, er lette at få fat på, og gør teknologi letforståeligt.

 - Attendwise skærer ud i pap så alle kan forstå, hvad systemet ConferenceCommunicator kan. ConferenceCommunicator er et meget effektivt og brugervenligt system, og dækker vores behov indenfor tilmelding, registrering, print af navneskilte og Event App, i forbindelse med vores messer.

- Vi fortsætter samarbejdet, da vi fra dag 1 af har oplevet rigtig god support og oplæring fra teamet. Vi kan nemt og hurtigt komme i kontakt med teamet, og de er åbne og behjælpelige overfor videreudvikling af systemet, siger Projektleder Mette Aarup.

DANSK HR bruger ConferenceCommunicator til HR messen Træfpunkt HR® 

DANSK HR, som er Danmarks største professionelle, uafhængige, netværksbaserede HR-organisation, holder hvert år i efteråret Danmarks største og mest velbesøgte HR-messe: Træfpunkt HR®.

Messen tiltrækker omkring 2500 HR- og personaleansvarlige og 150 udstillere, som udstiller en bred vifte af services og produkter inden for HR og personaleudvikling. Udover selve messen, er der også et stort aktivitets – og konferenceprogram for de besøgende. På messen kan besøgende opleve, hvad der sker inden for it-systemer, personaleordninger, lederudvikling, videreuddannelse, rekrutteringsværktøjer med videre. 

DANSK HR har været kunde på ConferenceCommunicator siden 2015 og har gradvis udvidet brugen til at omfatte Event-app, Tilmeldingssystem, Lead App Scanner, Digital ankomstregistrering, Onsite print af navneskilte og indhenting af udstillermateriale (TaskCommunicator). De bruger også ConferenceCommunicator Tilmelding og betalingsløsning til deres mange årlige HR-kurser.  

DANSK HR sparer tid i eventplanlægningen med TaskCommunicator

DANSK HR kom til os i 2017 med en udfordring. De brugte enormt meget tid på at kommunikere med deres udstillere via e-mails frem og tilbage for at indhente materiale og informationer.

De ville høre, om vi kunne udvikle et modul til ConferenceCommunicator, som netop kunne automatisere indhentningen af udstillermateriale for at spare dem tid. Da vi hurtigt vurderede, at sådan et system også kunne give rigtig god mening til vores andre kunder, begyndte vi udviklingen af modulet TaskCommunicator.

I dag sparer såvel DANSK HR som mange andre kunder - og deres udstillere - masser af tid med automatisering af indhentning af materiale og overførsel til event app´en mv..

 

DANSK HR tilbyder fuldt overblik med Event App´en 

DANSK HR tilbyder deres messegæster let adgang til al information om messen via ConferenceCommunicator Event App med praktisk information, program, udstillerliste og standplan. 

Event app´en giver udstillerne øget branding, hvorigennem messegæsterne kan læse om dem via den digitale udstillerliste, samt se på standplanen, hvor de udstiller henne. Da DANSK HR inddeler udstillerne i forskellige HR-temaer, kan messegæsterne, via standplanen, se placering af udstillerne efter teamer.

DANSK HR tilbyder adgang til Lead Scanner App, hvorigennem deres udstillere kan scanne messegæsternes kontaktinformationer og få samling på deres leads. 

Hvad værdsætter DANSK HR ved samarbejdet?

DANSK HR er særligt glade for at vi er lydhøre over for nye input og ønsker. Samt at kundesupporten er til at få fat på ved behov. 

- ConferenceCommunicator er meget simpel og brugervenlig, både back-end og selve app’en, tilmeldingen og TaskCommunicator. Vi er yderst tilfredse med samarbejdet med Attendwise. Service og support er helt i top, og produktet fungerer upåklageligt.

- Attendwise er meget fleksible i forhold til vores ønsker og har nyudviklet TaskCommunicator i tæt samarbejde med os. Attendwise leverer til tiden og det, de leverer, er i top. Er der den mindste tekniske udfordring, så er de altid til at få fat på og løser det med det samme, siger Anne Platz Kjeldgaard. 

Dansk Fjernvarme og Fjernvarmens Informationsfond digitaliserer det årlige Landsmøde

Dansk Fjernvarme er fjernvarmens brancheorganisation og dækker 99 % af fjernvarmeproduktionen i Danmark. Fjernvarmens Informationsfond har speciale i kommunikation og markedsføring for fjernvarmebranchen, og styrker fjernvarmens position på energimarkedet. De samarbejder om at afholde det årlige store Landsmøde.

Landsmødet tiltrækker primært medlemmer, men besøges også af mange andre aktører i energi- og forsyningsbranchen. Deltagerantallet ligger hvert år på ca. 2100 deltagere. På landsmødet får deltagerne den nyeste viden inden for branchen med et nyt tema hvert år inden for fjernvarme og energi. Landsmødeprogrammet er altid proppet med spændende indlægsholdere og inspirerende indlæg. Borgmestre og kommunaldirektører samt andre forskellige frontpersoner fra energisektoren er blandt deltagerne. 

Mens Dansk Fjernvarme har fokus på planlægning i forhold til program og tiltrækning af deres medlemmer, står Fjernvarmens Informationsfond for planlægning og afvikling i forbindelse med udstillerne, som er leverandører til fjernvarmeselskaber.

Attendwise har samarbejdet med begge parter siden 2017 og leverer samlet set Event App, Tilmeldingssystem til deltagerimport og deltagerlister, beskedsystem, Onsite print af navneskilte, Lead App Scanner og TaskCommunicator - inklusive standpladsbestilling.

Dansk Fjernvarme's Landsmøde digitaliseres med Event App´en

Dansk Fjernvarme valgte i 2017 at gå fra deres tykke trykte programkatalog, som de sendte med posten, til at tilbyde let adgang til al information om Landsmødet via ConferenceCommunicator Event App.

De havde flere gange oplevet programændringer tæt på landsmødets afholdelse, da de har en del travle politikere med som oplægsholdere. Nu med det digitale program i app’en kan de hurtigt justere og tilpasse ændringer, som slår igennem med det samme.

De fremviser programmet på en overskuelig måde med mulighed for at deltagerne danner deres eget personlige program. Samt de viser udstillerliste og standplan og andre nyttige informationer. 

 

Fjernvarmens Informationsfond automatiserer standpladsbestillingen

Fjernvarmens Informationsfond bruger TaskCommunicator til at automatisere indhentningen af materiale fra udstillerne og bestilling af standpladser. Det sparer dem en masse tid, da det normalt er en meget tung proces.

Med hensyn til standpladsbestillingerne, så ringede udstillerne førhen fra kl. 6.00 om morgenen på den 1. bestillingsdag efter ”først-til-mølle” princippet. Nu bestiller udstillerne deres standpladser direkte i TaskCommunicator, hvorfra de ser standpladsspecifikationerne inkl. pris, inden de bestiller.

De kan bestille en eller flere stande ved siden af hinanden eller forskellige steder. De kan se hvilke pladser, der er optagede, samt hvem, der har nabostandene.

Hvorfor er Dansk Fjernvarme og Fjernvarmens Informationsfond glade for samarbejdet?

- Det er positivt, at der hvert år er så mange deltagere, som downloader app´en, samt har udtrykt glæde ved at bruge den. Vi oplever Attendwise som en leverandør, der reagerer hurtigt på vores forespørgsler og input, hvilket er meget vigtigt for planlægningen af landsmødet, siger Seniorkonsulent Taja Adelie Lindby Skak, Dansk Fjernvarme.

- Med TaskCommunicator gør vi det både lettere for udstillerne og for os, at vi automatisere indhentningen af materialet og standpladsbestillingen. Digitalisering og automatiseringen sparer os for en del tid og manuelt arbejde, samtidig med professionalisering, siger Projektleder Connie Sørensen, Fjernvarmens Informationsfond.

Er du blevet inspireret? Skal vi vende dit behov for et eventsystem?

Ring til Jeannette Eis på 42464603 eller e-mail hende på je@attendwise.com

Måske har du nogle spørgsmål? Eller ønsker et tilbud til lige jeres behov? Kontakt Jeannette på telefon eller e-mail - ELLER  klik dig videre til en kort kontaktformular, så kontakter vi dig. 

Kontaktformular