Generer varme leads til dine udstillere med ConferenceCommunicator Eventsystem og Exhibitor Lead Management

Når du skal tiltrække udstillere til din messe, skal du selvfølgelig have værditilbuddet i orden med hvorfor udstillerne skal deltage på lige din messe. Dit bedste værditilbud til dine udstillere må, alt andet lige, være at hjælpe dem med at generere varme leads. Dine udstillere er netop på din messe for at tiltrække potentielle kunder.

Med ConferenceCommunicator Eventsystem og Exhibitor Lead Management kan du være med til at skabe værdifulde og varme leads for dine udstillere. Både før, under og efter din messe. Hvad enten du holder en fysisk eller online messe.

 

Skab varme leads til dine udstillere før, under og efter - og forlæng messens levetid 

Med ConferenceCommunicator eventsystem og Exhibitor Lead Management kan du generere varme leads til dine udstillere via forskellige aktiviteter. Og ikke "kun" via den velkendte lead app, hvor udstillerne scanner messegæsternes kontaktinformationer under selve messen. Men også via andre aktiviteter, som hjælper potentielle kunder med at blive skarpe på, hvad udstillerne kan tilbyde, både før, under og efter messen. Uanset om du holder en fysisk eller online messe.  

Udstillerne får adgang til deres unikke udstiller administration (Exhibitor Lead Management), hvor de til enhver tid kan følge med i deres genererede leads med oversigt over potentielle kunder (naturligvis i overensstemmelse med GDPR).

 

Tilbyd udstillerne indsigt i interesserede potentielle kunder via:

  • Tilmelding til udstillernes faglige oplæg eller produktfremvisning
  • Download af udstillernes produktkatalog, præsentationer eller white papers
  • Tilgåelse til udstillernes webinar (via link til udstillernes egne videokanaler)
  • Scanning af messegæsternes kontaktinformationer på standen under selve messen
  • Registrering af messegæsternes ankomst til udstillernes oplæg under selve messen 

Med ConferenceCommunicator Eventsystem og Exhibitor Lead Management kan du tilbyde:

 

Tilmelding til udstillernes faglige oplæg eller produktfremvisning

Du kan tilbyde udstillerne at holde oplæg via et fagligt oplæg eller en decideret produktfremvisning. Disse aktiviteter indgår i dit samlede program, hvor messegæsterne og konferencedeltagerne kan selektere programmet ud fra interesser/temaer. Messegæsterne og konferencedeltagerne tilmelder sig de programpunkter, de er interesserede i - og udstillerne kan via udstiller administrationen se hvem, der har tilmeldt sig hvad.

 

Download af udstillernes produktkatalog, præsentationer eller white papers

Du kan tilbyde udstillerne at gøre forskelligt information tilgængeligt for messegæsterne og konferencedeltagerne, såvel før, under og efter messen. Hvad enten vi taler produktkatalog, præsentationer eller white papers. Du bestemmer hvor meget materiale, de kan aflevere - og hvilke emner/temaer, som de kan tilknytte. Messegæsterne og konferencedeltagerne downloader det materiale, som de er interesseret i og udstillerne kan se hvem, der har downloadet hvad. 

 

Adgang til udstillernes webinar (via link til udstillernes egne videokanaler)

Du kan tilbyde udstillerne at give messegæsterne og konferencedeltagerne adgang til deres webinar, hvis de tilbyder sådan et eller flere. Lige som ved white papers eller andet materiale kan udstillerne tilknytte deres webinar til relevante emner/temaer, som du har prædefineret. På den måde er det let for messegæsterne og konferencedeltagerne, at udvælge webinar om emner, de finder interessante. Udstillerne kan se hvem, der har tilgået deres webinarlink.

 

Scanning af messegæsternes kontaktinformationer på standen under selve messen

Du kan tilbyde dine udstillere at samle deres leads under selve messen via Lead App´en , som er via den samme app, som din event app, blot med udstiller log-in. Udstillerne scanner messegæsternes kontaktinformation, når de er i dialog ved standen, og har mulighed for at tage unikke noter om hver kunde. Hver udstiller-personale kan tilgå lead app´en med unik login, så rette personer får deres helt egne leads. Eller personalet kan dele login for standen med en samlet oversigt, hvis de ønsker dette. Udstillerne får naturligvis adgang til leadslisten, både via nem eksport fra app´en og via oversigt i udstiller administrationen. 

 

Registrering af messegæsternes ankomst til udstillernes oplæg under selve messen

Du kan tilbyde registrering af messegæsternes og konferencedeltagernes ankomst til selve programindlægget, som udstillerne (eventuelt) holder. Ligesom, når du har personale til at scanne ankomsten af deltagerne ved hovedindgangen til din messe, kan de også scanne ankomsten ved hvert spor/session/oplæg. Udstillerne har da mulighed for at se hvem, der hørte deres indlæg.

Exhibitor Lead Management System - udstillernes egen administration

Udstillerne får adgang til deres unikke udstiller administration, kaldet Exhibitor Lead Management. Her kan de til enhver tid følge med i deres genererede leads ud fra de aktiviteter, du har tilbudt dem. Som tilmelding til programoplæg, download af materiale og/eller tilgåelse af video/webinar link. Samt scanning af leads fra standen og/eller ved tilstedeværelse af selve programoplægget.

Udstillerne får herved samling på deres leads med oversigt over, hvad de forskellige personer har vist interesse i - ud fra de tilbud, som udstillerne har. Det giver dem kvalificerede leads, som de kan arbejde videre med. Og naturligvis i overensstemmelse med GDPR.

Udover leadsoversigten via Dashboard, giver ConferenceCommunicator Exhibitor Management System udstillerne adgang til de andre relevante ConferenceCommunicator moduler som MesseLead (Lead App) og TaskCommunicator.

Udstillerne kan eksempelvis selv tildele login til personale til MesseLead, og det er via TaskCommunicator at de uploader og afleverer det forskellige information og materiale til dig som arrangør. 

Samlet består  Exhibitor Management System af:

  • Dashboard med oversigt og samling på udstillernes leads ud fra de forskellige aktiviteter
  • Adgang til MesseLead (Lead App) - administration og leadliste 
  • Adgang til TaskCommunicator - upload og aflevering af information og materiale

Hvilke ConferenceCommunicator moduler skal du have for at tilbyde udstillerne varme leads?

ConferenceCommunicator Eventsystem består af flere forskellige moduler, som naturligvis hænger sammen. Du bestemmer selv, hvilke moduler, du ønsker at købe adgang til. Her opridser vi de moduler, som kan give god mening for dig at bruge, hvis du ønsker at give udstillerne varme leads.

Exhibitor Lead Management System medfølger gratis, når du køber adgang til relevante moduler herfor. Men du behøver ikke nødvendigvis adgang til dem alle - kontakt os for en dialog om dit behov.

 

ConferenceCommunicator moduler, du med fordel kan bruge for at give både udstillere og messegæster værdi

  • Event Website med præsentation af info, program og udstillerne, samt adgang til produktkatalog, præsentationer og whitepapers 
  • Tilmelding til messen med mulighed for tilmelding af programpunkter, som kobles på oplægsholdere og udstillere
  • TaskCommunicator til automatisering af indhentning og videreføring af udstillernes information og materiale
  • Event App med samling af al information, inklusive information om udstillerne samt henvisning til interaktiv standplan
  • Lead App (MesseLead) til scanning af messegæsternes kontaktinformation på selve messen